Cenník Platan 2023

Cenník pre prijímateľov s rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu

Cena/deň v €

Cena/mesiac v