Vytvárame
spomienky,
staráme sa
s láskou

Zdravé telo

Súčasťou starostlivosti o zdravie tela je chutná a nutrične hodnotná strava, nastavená výživovým poradcom a dietológom podľa individuálnych potrieb našich prijímateľov sociálnych služieb. Samozrejmosťou sú aj kvalifikovaní fyzioterapeuti, telocvičňa, wellness a park.

Zdravá myseľ

Ponúkame bohaté spoločenské aj kultúrne aktivity, hry a zábavu. Používame akreditovaný program mentálnych činností stimulujúci kognitívne rezervy. Zdravú myseľ u nás podporujú aj rôzne liečebné terapie, v ktorých hrajú dôležitú rolu kvety, záhrada, hudba, deti či psy.

Zdravý duch

Zdravého ducha ovplyvňuje nielen zdravé telo a myseľ, ale aj samotné duchovné aktivity. Centrom týchto aktivít je naša kaplnka, v ktorej majú prijímatelia sociálnych služieb možnosť pravidelne využiť služby kňaza.