Na stiahnutie

Cenník

Podmienky prijatia občana do ZpS St.Moritz a Platan

Vyhlásenie o majetku
 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu + Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu + Potvrdenie o bezinfekčnosti
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Domáci poriadok
● Dôverník v sociálnych službách
● Etický kódex zamestnanca
Individuálne plánovanie

EON 2023 St.Moritz 
● EON 2023 Platan
Výročná správa Platanum, n.o. za rok 2023

2% z dane

2% Platanum, n.o.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:
[15] – IČO 2)* :  52975452
[16] – Obchodné meno (názov) : Platanum, n.o.