Podporujú nás


Tieto organizácie a jednotlivci si zaslúžia našu hlbokú vďaku za ich nenahraditeľný príspevok k našej misii zabezpečiť našim prijímateľom sociálnych služieb niečo viac než len základnú starostlivosť. Ďakujeme im za ich štedré dary, koncerty, nábytok, finančnú podporu, súťaže, tvorivé dielne a mnoho ďalších prejavov podpory.
Ich angažovanosť a dobrá vôľa nám umožňujú poskytovať nadštandardné služby a vytvárať pre našich prijímateľov sociálnych služieb obohatené životné prostredie. S hlbokým vďačným srdcom sa tešíme na ďalšiu úspešnú spoluprácu a veríme, že spolu môžeme ešte viac prispieť k blahu tých, o ktorých sa staráme.

 • p. Kveta Uramová, Hronec
 • p. Cecília Nováková, Smolenice
 • p. Ľubica Marcelová, Trstín
 •           rod. Surkošová, Smolenice
 •           Uni – Stavba – Záhrada, Jablonica
 •           p. Libuša Kočanová, Bratislava
 •           Koľko Lásky, o.z.
 •       Zákuskáreň, Smolenice
 •       p. Fančovič, Smolenice
 •       p. Záhradníková, Bratislava
 •       p. Vladimíra Markovičová
 •           p. Anna Havačová, Smolenice
 •           rod. Naty Sabovej, Smolenice
 •           p. Alexandra Pavlíková, Smolenice
 •           p. Brázdovič, Lekáreň Trstín
 •           p. Ing. Milan Smolka
 •           p. Adrika Hirnerová
 •           Ing. Miroslav Lenhart, Veľký Biel
 •       Obecný úrad Smolenice – A.Fričová
 •       Dolnoorešanka
 •       Smolenický zámok
 •       Sanasuma ajurvéda spa, Smolenice
 •       TECHLER spol. s.r.o