Kontakty

Recepcia

Lenka Imreová
info@platanum.sk
administrativa@platanum.sk

Sociálny úsek

Vedúca sociálneho úseku
Mgr. Slavomíra Jurovatá veducasocialna@platanum.sk

Sociálny pracovník
Mgr. Michal Turanský
socialnyusek@platanum.sk
+421 917 960 349
(informácie pre záujem o soc. službu)

Inštruktor sociálnej rehabilitácie
Lucia Kavuliaková
socialnyusek@platanum.sk

Sociálna pokladňa
Gabika Fančovičová
pokladna@platanum.sk
+421 948 893 307

Riaditeľka

Bc. Silvia Smolková
riaditelka@platanum.sk
+421 903 226 714

Zdravotný úsek

Vrchná sestra
PhDr. Karol Závodský
vrchnasestra@platanum.sk
+421 948 938 268
(informácie o zdravotnom stave PSS)

Zdravotný personál
zdravotnyusek@platanum.sk
+421 948 938 268 - St.Moritz
+421 903 104 559 - Platan

Fyziatricko-rehabilitačný personál
Alexandra Kloknerováná, Dipl. f.
Mária Uhrová, Dipl. f.
fyzio@platanum.sk

Technicko-prevádzkový úsek

Andrej Zubo
technickyusek@platanum.sk

Kuchyňa

kuchyna@platanum.sk