Kontakty

Riaditeľ

Ing. Andrej Smolka, MSc.

andrej.smolka@gmail.com
+421 903 226 700

Sociálny úsek

Mgr. Veronika Vidašič
Mgr. Michal Turanský

socialnyusek@platanum.sk
+421 948 893 307

Zástupca riaditeľa

Mgr. Peter Klenovský

peto.klenovsky@gmail.com
+421 905 972 017

Zdravotný úsek

Mgr. Jana Lužáková


zdravotnyusek@platanum.sk
+421 948 938 268

Recepcia

Lenka Imreová

info@platanum.sk
+421 917 960 349

Ekonomický úsek

Ing. Viktória Malea


viktoria.malea@platanum.sk
+421 948 779 340