Medzinárodný deň žien

🌸 V zariadeniach pre našich seniorov sme si dnes dovolili venovať osobitnú pozornosť Medzinárodnému dňu žien! 🎉 S hlbokou úctou sme oslavovali túto výnimočnú príležitosť menšou oslavou, pri ktorej sme každej zo žien odovzdali symbolickú kvetinu a vyslali najsrdečnejšie blahoželania. 💖 Nech žiarite všade, kam idete a nech vás obklopuje láska, rešpekt a obdiv!

Najnovšie aktuality