Posledná rozlúčka

S hlbokým zarmutkom vám oznamujeme, že dňa 20.10.2023 sme sa navždy rozlúčili s naším pánom riaditeľom a zakladateľom Platanum, n.o. pánom Ing. Andrejom Smolkom. Nikdy na vás nezabudneme…
 
Ubezpečujeme všetkých klientov, ich rodinných príslušníkov a všetkých záujemcov o poskytovanie sociálnych služieb v našich zariadeniach Platan a St. Moritz, že všetky podmienky a poskytovanie služieb ostáva nezmenené. My zamestnanci zariadenia budeme s láskou a úctou napĺňať myšlienky a víziu pána Smolku.

Najnovšie aktuality