Stretnutie zamestnancov a klientov

Dňa 21.11.2023 sme mali stretnutie zamestnancov zariadení ZPS St.Moritz a Platan. Hlavným bodom programu bolo predstavenie nového vedenia, ktoré preberá riadenie tejto organizácie. Ing. Viktória Malea, naša nová riaditeľka, nám predstavila svoj tím, zložený z odborníkov v jednotlivých oblastiach:

Andreja Zuba, ktorý bude zodpovedný za technicko-prevádzkový úsek, PhDr. Karola Závodského, ktorý povedie zdravotný úsek a Mgr. Slavomíru Jurovatú, ktorá bude mať na starosti sociálny úsek. Ich prezentácie nám otvorili dvere do ich myšlienok, plánov a cieľov, ktoré si stanovili pre budúcnosť našich zariadení.

Nové vedenie nám ukázalo svoju víziu pre rozvoj a zdokonalenie našich služieb a poslanie, ktoré chcú naplniť v prospech našich prijímateľov sociálnej služby. Bola to príležitosť pochopiť ich stratégie a očakávania, ktoré nám budú slúžiť ako cenný kompas do budúcnosti.

Po stretnutí so zamestnancami nasledovalo stretnutie s prijímateľmi sociálnej služby, kde sme mali možnosť vypočuť si názory, požiadavky a návrhy našich prijímateľov sociálnych služieb. Boli vysvetlené individuálne požiadavky a vedenie sa neúnavne snažilo vytvoriť priestor pre otvorenú diskusiu. Prijímatelia sociálnej služby mohli vyjadriť svoje žiadosti, pripomienky, ale aj svoje pochvaly, čo prispelo k obohateniu našej vzájomnej komunikácie.

Toto stretnutie bolo vynikajúcou príležitosťou pre vzájomné zoznámenie sa a budovanie silnejšieho spojenectva medzi zamestnancami, vedením a prijímateľmi sociálnej služby. Veríme, že spoločne dosiahneme významné zlepšenia a posunieme sa smerom k lepšej budúcnosti pre všetkých zainteresovaných, tak ako si to vždy želal zosnulý majiteľ Ing. Andrej Smolka, MSc..

Najnovšie aktuality